Задоволниот клиент е наша мисија!

Задоволниот клиент е наша мисија!

Нашите пунктови распространети на територијата низ целата држава преставуваат продолжена рака со која се обидуваме да бидеме поблиску до Вас!

Нашата визија е да ја поврземе целата територија на Република Македонија, создавајќи услови за непречена трговија каде далечината не претставува никаква пречка.

Ние сме првата пошта која користи еко возила при спроведувањето на поштенските услуги со цел поефикасна испорака на Вашите пратки и придонес за почиста околина. Со постојаната инвестиција во електричниот транспорт помагаме во целокупното здравје и светот во кој живееме.

Пост Експрес – Пошта за сите!