Дали знаевте дека:

Индија Пост е поштенски систем со кој управува Владата во Индија и претставува подружница на на Министерството за комуникации. Индија Пост, општо позната како Пошта во Индија, претставува најраспространетиот поштенски систем во светот.
Основана е во 1854 година, од страна на Лордот Далхози, како услуга под водство на Кралството. Индија Пост има повеќе од 433,417 вработени и располага со 154,866 поштенски локации на територија на целата земја.