Дали знаевте дека:

Доставувачите постојат од настанокот на цивилизацијата.
Првата доставува запишана во историјата била во времето на Антички Египет, околу 2400 п.н.е.
Во тоа време вообичаено било за фараоните да комуницираат преку писма.