Дали знаевте дека:

Поштарите имаат долга традиција. Тие во историјата се познати како доставувачи на писма кои постојано работеле без разлика на климатските услови или кризните ситуации кои што се случувале во светот. Во 19ти век, некои од тие доставувачи на писма биле токму мачките.
Во Лиеге, Белгија, се креирала организација која пробала да тренира мачки за достава на писма. Во 1870 година, 37 мачки биле региститани но само една од нив успеала да достави порака до едно соседно село.